• Blended learning

uitleg

 • Wat is blended learning nou eigenlijk? Daar kan geen eenduidig antwoord op gegeven worden: het is een breed begrip dat voor vele interpretaties vatbaar is. Wij gebruiken deze definitie:

  Blended learning is een passende mix van leeractiviteiten, met behulp van instructie, begeleide ondersteuning en zelfstandig leren; ondersteund door digitale technologieën en ontworpen vanuit sterke didactische principes, om studentbetrokkenheid, flexibel en gepersonaliseerd leren te vergroten, en studiesucces en kennis- en vaardigheidsniveau te verhogen.

 • E-Merge
 • Gebruikt met toestemming van de uitgever, © 2012 door tpack.org
 • Blended learning is dus absoluut niet nieuw in het (hoger) onderwijs. We gebruiken immers al jaren technologie in ons onderwijs. Waar het bij blended learning om gaat, is dat we de beschikbare technologie op een effectieve manier kunnen inzetten om ons onderwijs te versterken. Dit wordt gevisualiseerd in het TPACK model (Technological Pedagogical Content Knowledge): kennis van Technologie, Pedagogiek en Content is wenselijk om tot de ideale blend te komen.

  Die ideale blend is telkens weer anders, afhankelijk van de beschikbare technologie, maar vooral ook van de gewenste werkvormen (de pedagogiek) en de inhoud van je vak (de content). Een aantal modellen kan je verder helpen om hierin een keuze te maken. Binnen de HvA werken we bijvoorbeeld met de geflipte klas en het rotatiemodel (voor groepen dan wel individuele studenten).

  In deze podcast vertelt Thomas Arnett (Blended Learning Universe) over zijn visie op blended learning en de diverse modellen daarin. Hij benadrukt dat juist de interactie tussen student en docent verbetert door het onderwijs te blenden, en dat technologie daarbij een hulpmiddel en geen doel op zich is.

Wat je ook kiest, zorg ervoor dat je jouw didactiek aanpast aan je technologie en niet andersom. Onderzoekers Beata Staszynska en Onno Hansen beschrijven hoe zij dit bij toeval ondervonden:

[…] it was found that the Augmented Reality game […] had a profound effect on students playing the game, that is, under the precondition that it was played while employing a form of interactive didactics. When the game was once, by coincidence because a teacher had an off-day, played while employing the traditional top-down transmission of didactics, the game did not render any specific effect. This coincidental observation led to the hypotheses that new technologies without a change of didactics have no relevant impact on youngsters present in a class room. New technologies seem to lack the power to overturn the effect of the transmission model […].

Welke methoden kun je gebruiken om ook jouw onderwijs blended te maken? En welke vragen kun je jezelf stellen? (Bron: Sonja Wagenaar (ICLON, Universiteit Leiden), Tutorial 1: Blended Learning.)

Instructie-onderdeelIn welke mate?
(Fysieke) ruimteVan live/face-to-face tot virtueel
Tijd/communicatieVan synchroon/tegelijk tot asynchroon/niet tegelijk
InteractieVan menselijk/persoonlijk tot via de computer
Gebruikte mediaVan mediarijk tot media-arm
SamenwerkingVan individueel tot groepswerk
Controle over inhoud, volgorde, snelheid en navigatieVan ongecontroleerde navigatie (door student) tot gecontroleerde navigatie (door docent)
ContentVan gericht op overdracht van informatie tot gericht op assimilatie van informatie (oefening)
AuthenticiteitVan authentieke leeromgeving tot gesimuleerde leeromgeving
Mate van standaardisatie van lesstofVan hoge mate van standaardisatie tot geen standaardisatie
Lengte van instructieVan korte instructie tot lange instructie

toepassing

Vanuit het E-merge blended learning project zijn tien tips ontstaan die je kunnen helpen als je een module blended wilt ontwerpen. Klik op een tip voor verdere informatie (de 9e tip heeft geen aanvullende informatie).

Zie ook deze praktische tips van docent Jurjen Helmus (Technische Bedrijfskunde, Faculteit Techniek).

Je kunt natuurlijk ook gewoon aan de slag, bijvoorbeeld aan de hand van deze “mindmap”. Met de TPACK hulpvragen kun je niet alleen reflecteren op je huidige onderwijspraktijk, maar ook nadenken over de mogelijkheden van een geflipte classroom. De zogenaamde menukaart van SURF kan je ook op weg helpen.

 

 

 • Onderwijslab FT

 •  

  Voor de meeste studenten betekent blended learning een betere aansluiting op hun belevingswereld, die immers ook blended is. Doordat het onderwijs gepersonaliseerd wordt, is blended learning wel voor elke student weer anders. Lees bijvoorbeeld dit succesverhaal Gamification en cocreatie in de praktijk, waarin een student zijn visie op de blended module geeft.

 • Net als voor studenten heeft blended learning voor elke docent weer andere gevolgen. Maar hoe je het ook wendt of keert: de rol van de docent verandert. Wil je daar meer over weten, bekijk dan “De onderwijzer aan de macht“, een Tegenlicht documentaire van 1 februari 2015. Deze documentaire maakt ook deel uit van de voorbereiding voor de Workshop blended ontwerpen.

 • Onderwijslab FT

inspiratie

 • Onderwijslab FT

 • Hoe begin je nou met blended learning? Welke methoden kun je gebruiken om ook jouw onderwijs blended te maken? Docent Jurjen Helmus (Technische Bedrijfskunde, Faculteit Techniek) gaf op de HvA Onderwijsconferentie 2015 enkele handige tips. Lees verder…

 • In dit filmpje van het HvA lustrum in 2013 zie je diverse succesvolle voorbeelden van Blended Learning:

  • BOOT: Buurtwinkels voor Onderwijs, Onderzoek en Talentontwikkeling.
  • Bouwkunde: Oplossing voor hoogbouw zonder sloop in Amsterdam ZO
  • Gezondheid: HvA Voedingslab.
  • ICT: Interactieve herkenningsmuur in een zorgcentrum.
  • Gezondheid: Academische werkplaats AMC/HvA.
  • Opvoeding: Werkplekleren voor docenten VO in opleiding.
  • Minor Ondernemerschap voor toekomstig ondernemers.

  Lees verder…

 • Onderwijslab FT

 • Seb Schneiders legt uit hoe hij zijn studenten prikkelt en inspireert door blended learning toe te passen. Niet alleen de reacties van de studenten zijn positief, ook voor Schneiders is het lesgeven gevarieerder geworden: in plaats van tien keer per week hetzelfde verhaal te vertellen, kan hij nu veel specifieker ingaan op vragen. Lees verder…

 • Ook in blended learning is begeleiding een essentieel onderdeel. De docent is hierin echter niet (meer) de enige begeleider. Begeleiding voor en door studenten kan zowel via offline als online kanalen worden vormgegeven. Lees verder…

 • Onderwijslab FT

 • Onderwijslab FT

 • Docent Jurjen Helmus vertelt hoe blended learning een belangrijke rol speelt in zijn vak, dat hij geflipt aanbiedt. Onder het interview vind je enkele voorbeelden van toepassingen waarover Helmus vertelt. Lees verder…

Meer lezen?

 • Beeld- en geluiddatabank Academia heeft een dossier over blended learning. Log in met je HvA-ID en zoek bij de dossiers op dit thema.
 • Edutopia biedt blogs over de breedte van blended learning: “Find tips and resources for structuring learning across a range of blended-learning models.”
 • Blended Learning Universe biedt diverse bronnen, waaronder een handige roadmap: “The first complete universe of all things blended learning from resources to programs.”
 • Nynke Bos, alias dr. Blend, onderzocht “welke factoren effectief gebruik van onderwijstechnologieën vergemakkelijken of belemmeren in een blended learning omgeving.” Een link naar de PDF van haar onderzoek is op verzoek verkrijgbaar.

Creative Commons License

Gerelateerde documenten:

© Onderwijslab Faculteit Techniek 2019