• MijnHvA als digitale leer- en werkomgeving

uitleg

Met MijnHvA, de digitale leer- en werkomgeving die voorheen DLWO heette, willen we het studiesucces bij de HvA vergroten, door een verbeterde studeerbaarheid en door maatwerk te leveren. Dat betekent een geïntensiveerde begeleiding, een betere aansluiting van de diverse leerstijlen en bij individuele behoeften en niveauverschillen. De wijzigingen die in oktober 2016 zijn doorgevoerd, vind je op de speciale pagina Techniek MijnHvA.

 • Omdat MijnHvA zowel een leeromgeving als een werkomgeving is, vind je er studieactiviteiten en organisatorische aspecten. Studenten vinden hun lesmateriaal, mededelingen van hun docenten en andere informatie over hun studie. Verder kunnen ze makkelijk informatie delen en samenwerken met medestudenten, docenten en andere medewerkers van de HvA. Datzelfde geldt voor jou als docent: je vindt er informatie, maar kunt ook informatie delen met anderen.

  MijnHvA is echter geen LeerManagementSysteem (LMS); er zijn weliswaar veel functionaliteiten gericht op onderwijs ontwikkeld, maar het platform is er niet specifiek op gebouwd. MijnHvA is namelijk gebouwd in SharePoint 2013, een product van Microsoft dat is gericht op samenwerken. Dat merk je bijvoorbeeld in de structuur met lijsten en bibliotheken, en in de mogelijkheden in samenwerken aan bestanden.

 • HvA Beeldbank (FT)

toepassing

MijnHvA is onderverdeeld in diverse onderdelen, studiedelen genaamd. Elke opleiding heeft een eigen studiedeel, met daarbinnen verwijzingen naar diverse studiedelen per vak. Op zich is er geen hiërarchie; de studiedelen zijn in principe allemaal gelijk.

Alle studenten en medewerkers hebben toegang tot elk studiedeel. Studenten worden hierin “bezoekers” genoemd waardoor ze alleen leesrechten hebben. Jij als docent hebt meer rechten. Je hebt bijvoorbeeld ook schrijfrechten. Als je een app toevoegt waarin je studenten moeten bijdragen, dan geef je ze dus extra machtigingen voor die specifieke app. Voorbeelden van dergelijke apps zijn het Discussieforum en Wiki’s. Wil je jouw studenten vrijheid geven in hun samenwerking, dan maak je teamsites voor ze aan. Daarmee kunnen ze zelf apps toevoegen en verwijderen.

 • MijnHvA

 • Elk studiedeel voor een vak bevat in elk geval de volgende onderdelen:

  Je studenten zien in principe hetzelfde. Alleen bij de Inleverbox is er een verschil: alleen docenten zien de opties Alle opdrachten en Instellingen Inleverbox. Verder kunnen voor specifieke apps nog extra “verborgen” opties in de navigatie verschijnen.

 • Via Alle site-inhoud vind je nog meer apps en onderdelen. Je kunt zelf nog andere apps en links toevoegen om je studiedeel in te richten ter ondersteuning van jouw onderwijs. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een discussieforum, een enquête, een wiki, een blog, een inschrijfpagina of een teamreview. In onze Workshops MijnHvA Basis en MijnHvA Advanced leer je hoe dit zelf kunt doen.

  Je kunt zelf aangeven van welke studiedelen je actuele informatie ontvangt. Daarvoor dient de knop Volgen op elke pagina. Je gevolgde studiedelen vind je nu ook weer terug op het startportaal. Alle informatie verschijnt in de Nieuwsfeed op de startpagina, maar je kunt ook het nieuws per studiedeel bekijken.

 • HvA Beeldbank (FT)

inspiratie

 • MijnHvA

 • Je kunt MijnHvA zien als een burcht: net als in een middeleeuwse burcht is het er veilig. Studenten worden ondersteund in hun leerproces zodra ze inloggen met hun HvA ID, zoals de stedelingen vroeger beschermd werden door de dikke muren. Ze kunnen via de poorten naar buiten. Buiten is ondersteuning en bescherming niet verzekerd, maar het kan je wel kansen bieden. Immers, niet alles is binnen de muren te vinden. Die buitenwereld wordt bij ons gevormd door links naar externe tools. Deze zijn niet altijd zo streng beveiligd als in MijnHvA het geval is. Maar ze bieden wel essentiële ervaringen en unieke toepassingen.

Hoe richt je MijnHvA in als een burcht met een verrassende en stimulerende buitenwereld? Lees hier meer…

Creative Commons License

Gerelateerde documenten:

© Onderwijslab Faculteit Techniek 2019