• Ephorus in de inleverbox

uitleg

  • Ephorus is een zogenaamde plagiaatscanner. Deze is ingebouwd in de Inleverbox van MijnHvA zodat je eenvoudig ingeleverde opdrachten controleert op eventueel plagiaat. Ephorus geeft de overeenkomsten met bestaande teksten in andere bronnen als percentage aan. Het is vervolgens aan jou als docent om te controleren of deze overeenkomst al dan niet geoorloofd is (citaten met bronvermelding, latere versies van eenzelfde werk).

    Ephorus werkt met een verzameling van bronnen. Deze database is samengesteld uit databases van diverse onderwijsinstellingen. Als iemand binnen deze “pool” een document verstuurt voor een plagiaatscan, gebruikt Ephorus al deze databases.

  • MijnHvA

toepassing

Het overzicht van alle ingeleverde opdrachten vind je bij Alle opdrachten. Wanneer je in dit overzicht een of meer documenten selecteert (aanvinkt), krijg je in het lint de volgende opties te zien.

OptieResultaat actie
Controleer (onzichtbaar)​Controleer op plagiaat
Niet als bron gebruiken voor nieuwe plagiaatcontroles (blijft "onzichtbaar")
​Controleer (zichtbaar)​Controleer op plagiaat
Ook als bron gebruiken voor nieuwe plagiaatcontroles (wordt "zichtbaar")
Document naar Ephorus database​Controleer niet op plagiaat
Wel als bron gebruiken voor nieuwe plagiaatcontroles (wordt "zichtbaar")
​ZichtbaarKlik op de knop om het document "zichtbaar" te maken en als bron voor toekomstige plagiaatcontroles te gebruiken
​Als deze knop beschikbaar is, dan is het document dus "onzichtbaar" in de Ephorus database
​OnzichtbaarKlik op de knop om het document "onzichtbaar" te maken en niet meer als bron voor toekomstige plagiaatcontroles te gebruiken
​Als deze knop beschikbaar is, dan is het document dus "zichtbaar" in de Ephorus database
​Download PDFDownload de rapportage met detailresultaten als PDF

Nadat je documenten voor de controle hebt opgestuurd naar Ephorus, kan het even duren voordat ze gecontroleerd zijn. Ververs de pagina (functietoets F5 voor Windows of CMD+R voor Mac) – of verlaat de pagina en kom later terug.

In de kolom EphorusStatus staat “Resultaat ontvangen van Ephorus” wanneer de controle gereed is. In de kolom EphorusPercentage zie je dan de mate van overeenkomst in een percentage. Klik op dat getal om de rapportage op te vragen en te kijken met welke bronnen welke overeenkomsten opgemerkt zijn.
De bijbehorende PDF-download van de rapportage kun je opslaan op je computer en/of aan de Examencommissie opsturen als bewijs bij verdenking van plagiaat.

Creative Commons License

Gerelateerde documenten:

© Onderwijslab Faculteit Techniek 2019