• Instellingen van de inleverbox aanpassen

uitleg

Je stelt als docent zelf de instellingen van de Inleverbox in. Zo kun je aangeven of de opdrachten door individuele studenten of juist in groepsverband moeten worden ingeleverd.

toepassing

Ga naar een studiedeel waar je de instellingen van de Inleverbox wilt aanpassen.

  • Bepaal of de opdracht individueel of in groepsverband moet worden ingeleverd. In groepsverband kan een teamlid een opdracht namens het team inleveren. Deze is zichtbaar voor de teamleden bij de optie Ingeleverde opdrachten.
  • Geef aan welke velden en kolommen zichtbaar zijn voor jou en je studenten. Waarden van velden zijn aanpasbaar met de optie Bewerken.
  • Stel een deadline in op de Inleverbox. Wanneer de deadline is verstreken, kan er niets meer worden ingeleverd.
  • Pas de volgorde aan van de zichtbare velden en kolommen. Deze stap is optioneel. Je verandert de kolomvolgorde bij Opdrachten inleveren via de optie Veld/kolom volgorde van deze inleverbox.

Als je de kolommen in Alle opdrachten wilt veranderen, ga je naar Bibliotheek in het lint. Je wijzigt de volgorde door op Weergave aanpassen te klikken. Hier kun je ook kolommen op onzichtbaar zetten. In Bibliotheekinstellingen kun je bovendien kolommen aanmaken dan wel verwijderen.

Creative Commons License

Gerelateerde documenten:

© Onderwijslab Faculteit Techniek 2019