• Interactieve en activerende hoorcolleges

Docent Arjan Poolman Simons (Built Environment, Faculteit Techniek) geeft hoorcolleges over architectuur aan grote groepen eerstejaars. Hij maakt deze colleges voor zijn studenten en voor zichzelf zo interessant mogelijk. Zijn hoorcolleges zijn dan ook interactief en activerend.

Zijn college begint altijd met een filmpje dat tot nadenken aanzet. Om het belang van architectuur te illustreren toont hij bijvoorbeeld een korte BBC-film over wevers. Deze vogels bouwen hun nesten zeer zorgvuldig: een slecht nest betekent geen succes in de liefde. Hoe zit dat bij ons mensen? Dergelijke vragen stelt hij met Shakespeak. Met deze tool kunnen studenten via hun mobiel of laptop vragen beantwoorden. Het college eindigt weer met een filmpje, zodat de studenten geïnspireerd naar buiten gaan.

Poolman Simons merkt dat hierdoor zijn colleges, ondanks de massaliteit ervan, juist heel persoonlijk overkomen. Hij hoopt dat zijn studenten dan ook veel meer blijven onthouden over zijn hoorcolleges.

Onder de video vind je een letterlijke weergave van het interview.

Arjan Poolman Simons over blended hoorcolleges
Ik ben Arjan Simons en ik ben docent Architectuur, in de specialisatie Architectuur. Ik geef hoorcollege voor een grote groep mensen in het eerste blok – 300 studenten Bouwkunde – en doe dat ook nu het derde blok voor de studierichting Civiele Techniek: hetzelfde hoorcollege maar een andere doelgroep.

Wat is precies het verschil in de doelgroep?
De doelgroep waarmee we starten, dat zijn eigenlijk de studenten die Bouwkunde hebben gestudeerd in het eerste kwartaal van de studie. En ja, dat is eigenlijk onze doelgroep - ik ben architectuurdocent dus daar doe ik het voor, dat is mijn eerste aanspreekpunt. En de Civiele Techniek studenten in het derde blok, die doen dit omdat ze Built Environment hebben gekozen en is het voor hen iets meer een verplicht nummer. Maar aan de andere kant willen we juist ook graag dat ze iets breder informatie krijgen over wat alle verschillende specialisaties inhouden. Maar ze zijn net iets minder geïnteresseerd in eerste instantie, want ze hebben een andere leerroute gekozen.

Hoe probeer je beide doelgroepen te bereiken?
Ja, hoe ik dat probeer te bereiken, dat is doordat we een college eigenlijk hebben ontwikkeld waarin het vak vereenvoudigd is tot de basis, hebben we het geprobeerd uit te kleden eigenlijk, en die basis dus voor een hele brede doelgroep toegankelijk te maken. Daarnaast hebben we een aantal nieuwe dingen geïntroduceerd en dat is het inzetten van, ja, veel meer activerende werkvormen als filmpjes – ik begin met een opener en dat is een filmpje over een vogeltje en het sluit ook af met een filmpje. En tussendoor heb ik allerlei vragen via de mobiele telefoon, waarmee ik een hele grote groep studenten direct vragen kan stellen, en zo ook antwoord geven, en dat werkt dus heel erg leuk. Ik kan communiceren nu, en dat kon vroeger niet in een hoorcollege!

Welke verandering merk jij bij de studenten?
Wat ik bij de studenten merk, in hoe ze erop reageren, is dat ik eigenlijk niet meer de studenten hoef te vragen om de hele tijd stil te zijn maar dat ik hun aandacht heb. En dat vind ik zelf voor mij veel leuker om les te geven en ik merk dat de studenten daardoor – dat hoop ik, maar ik merk ook wel dat ze veel meer aandacht hebben en veel beter luisteren naar wat ik te zeggen heb. Omdat er, ja, ik beweeg een beetje meer met hun energie mee en daardoor bewegen zij ook meer met mijn energie mee, en dan wordt een veel leukere manier om les te geven.

Is jouw rol als docent ook leuker geworden?
Ja, absoluut ja: ik sta er veel leuker omdat ik niet de hele tijd sta te zenden, maar heel veel terugkrijg. En met die informatie, je kan natuurlijk ook allerlei opdrachtjes doen, maar met die interactieve, met die telefoons, werkt het toch snel en prettig, krijg je persoonlijke reacties en dat maakt het werk heel erg leuk – ja, absoluut.

Merkte je nog verschil in de examenresultaten?
Examenresultaten… vind ik moeilijk om direct een koppeling te leggen, omdat het een heel lastig vak is. En omdat… het is niet heel goed gemaakt, het uiteindelijke tentamen, maar de vraag is of dat aan het hoorcollege ligt of aan de combinatie dat we ander, nieuw onderwijs zijn gaan ontwikkelen, dat weet ik eerlijk gezegd niet heel goed. Maar we blijven hiermee doorgaan want ik denk dat het zich nog verder moet ontwikkelen en ik geloof er absoluut in dat het op lange termijn, dat er veel meer blijft hangen bij de studenten en daar gaat het om.

Hoe ben je eigenlijk van start gegaan met je idee?
Het is eigenlijk begonnen in de didactische opleiding, waarin ik zelf al heel erg de vraag had, van: hoe kan ik mijn onderwijs effectiever maken, leuker maken, interactiever maken ook, want die behoefte had ik zelf al. En nou ja, het Onderwijslab is een paar jaar geleden gestart en dat was voor mij een soort verademing omdat ik eindelijk tools kreeg om… een gesprekspartner en tools om mij te helpen met die wens, en daarin zijn we gezamenlijk op zoek gegaan naar mogelijkheden. En mijn wens was toen om voor een hele grote groep interactief te kunnen werken met studenten en dat deden we – tenminste, ik dacht dat het nog niet bestond – maar het bestond al wel. En dat is Shakespeak geworden, een programma waarmee we, ja, met een volle collegezaal met 250 man tegelijkertijd kunnen communiceren en ja, dat was fantastisch ja.

Wat zijn je plannen voor de toekomst?
De planning voor de toekomst is dat ik het graag verder zou willen uitbouwen, in ons team worden ook steeds meer mensen al een beetje enthousiast, zo van: “Oh, we willen het wel een keer proberen.” ’t Is voor, ’t is toch altijd een kleine investering in tijd, maar ik merk al dat er docenten, collega’s van mij, beginnen het nu toch ook op te pikken. En ja, ik geloof zelf heel erg in een toekomst waarin we ook online colleges gaan geven, en veel meer interactief gaan werken met elkaar. En de docent krijgt veel meer de rol van ja, degene die de expertise heeft en voor vragen heel erg goed toegankelijk is en uitleg kan geven over projecten en werkcolleges, en hoorcolleges zouden wat mij betreft veel compacter kunnen en veel leuker kunnen en veel meer met media om het aantrekkelijk te maken.

Heb jij nog een gouden tip voor de andere docenten?
Ik denk dat je het gewoon moet doen: je moet gewoon proberen en heel veel lol hebben in datgene wat je doet. En in het gebruik van… rustig aan, niet teveel alles tegelijkertijd maar het voorzichtig opbouwen van, eens een keer iets nieuws proberen en kijken hoe het werkt voor jezelf, wat bij jou ook past. Want dat vind ik wel het mooie: tegenwoordig zijn er zoveel mogelijkheden dat je zelf kan kiezen wat je wil, en dan ja, dan kan je dat maatwerk maken. En dat is denk ik ook wel goed: colleges moeten ook gewoon persoonlijk zijn, vind ik, en die moeten… daardoor kan je veel beter contact krijgen met de studenten en daardoor blijft ook weer denk ik veel meer hangen.

Creative Commons License

Gerelateerde documenten:

© Onderwijslab Faculteit Techniek 2019