• Serious gaming in de praktijk: Aviation Game Week

uitleg

 • Hoe zorg je ervoor dat studenten zich bewust worden hoe een professional zich gedraagt? De Aviation Academy besloot in 2016, in samenwerking met het werkveld, in de Aviation Game Week vierdejaars studenten klaar te stomen voor hun vierde jaar én hun naderende carrière in de luchtvaart. De organisatie was in handen van Up in the Sky, een website voor “het betere luchtvaartnieuws”, en een team vanuit de HvA (Aviation Academy, Onderwijslab en Communicatie).

  De studenten kwamen van hun minor en stage met een eerste idee van een professionele houding. Vanuit die gedachte was ook het nieuwe curriculum voor het vierde jaar ontwikkeld. Studenten moeten in deze zogenaamde “scenario’s” vooral veel zelf ondernemen: door initiatief te nemen, door samen te werken, door kritisch te blijven en door hulp te vragen waar nodig. Het risico was echter dat de studenten, eenmaal weer in de schoolbanken, in hun oude studiegedrag zouden vervallen. Het doel van de Aviation Game Week was om dat te voorkomen, om studenten juist te stimuleren hun professionele houding verder te ontwikkelen.

 • Up in the Sky

toepassing

 • Onderwijslab FT

 • Door de samenwerking met Up in the Sky werd het mogelijk om de studenten werkelijk te laten ondervinden wat het betekent om een professional te zijn, in de vorm van een serious game. De Aviation Game Week 2016 voldeed dan ook aan de klassieke spelkenmerken:

  • Naast het leerdoel was er een speldoel: de teams moesten een luchtvaartmaatschappij opzetten en je winst maximaliseren. Daartoe had elk teamlid een andere rol: de CEO moest met de CFO bijvoorbeeld haalbaarheidsstudies schrijven, waarvoor ze informatie nodig hadden van de COO en Maintenance officer. De Marketing en Press officers hielden zich intussen bezig met het imago van hun maatschappij, en overlegden onder andere met de CSR en HR managers. Met andere woorden: niemand kon op eigen houtje handelen, maar had altijd zijn team nodig.
  • Ook waren er regels: de teams moesten opdrachten uitvoeren om in het spel te blijven of zelfs bonuspunten te verdienen. De keynotes van kopstukken uit de industrie gaven de nodige context en input, maar ook was het mogelijk om informatie in te winnen bij experts. Echter: de “government” (het game bestuur in de board room) kende heuse openingstijden. Soms moesten de spelers informatie dus op een andere manier achterhalen – of gewoon even wachten.
  • Feedback kwam op verschillende momenten en manieren: via een speciale versie van Up in the Sky kwamen nieuwsberichten binnen, de government leverde dagelijkse voortgangsrapporten op met de winsten en verliezen, en in workshops kregen spelers direct feedback op hun tussenproducten. En, zo ontdekten sommige spelers: ze konden ook afkijken bij de concurrentie – als die ze de kans gaf, tenminste. Het belangrijkste feedbackmoment kwam echter pas aan het einde van het spel, bij de reflectie. Wat heb je ervan geleerd en wat neem je mee in het vervolg van je studie?
 • Up in the Sky
 • Onderwijslab FT

  • De competitie was er, en niet zo’n beetje ook. Op het moment dat spelers boos voor de deur van de board room stonden omdat ze de puntentelling niet klopte, was het duidelijk: er was strijd. En dat was niet voor niets: de beste teams per “universum” bleken uiteindelijk een netwerkgesprek met een managementlid bij een grote luchtvaartmaatschappij te kunnen winnen. Die teams lieten zien dat ze goede producten hadden opgeleverd, door samen te werken, een originele benadering te kiezen en een goede balans te vinden tussen zelfstandigheid en hulp inroepen.
  • Opvallend was ook dat (bijna) iedereen vrijwillig meedeed. Er stonden geen studiepunten tegenover, maar toch bleven veel groepjes tot in de avonduren hangen: ze moesten nog echt even iets afmaken.

inspiratie

 • Natuurlijk: niet alles ging goed. Soms was er zelfs grote paniek in de board room. Maar voor zo’n eerste Aviation Game Week was het een succes dat navolging verdiende. En de meeste studenten leken enthousiast: ze hadden een leuke week gehad, veel geleerd – onder andere van de keynotes van bijvoorbeeld CEO’s van toonaangevende bedrijven uit de luchtvaartindustrie. Ook hadden ze de weg naar school weer gevonden.

  Die positieve houding willen we bij de tweede editie nog wat scherper aanzetten, zodat studenten die ook echt blijven vasthouden. Het ontwikkelteam is dan ook druk bezig om met de ervaringen van 2016 een nog betere Aviation Game Week neer te zetten. Zo zullen studenten zich nog sterker richten op innovatief denken en handelen, en worden ze verder uit hun comfort zone gehaald door de rollen te herdefiniëren. Maar ze zullen hoe dan ook weer alle verwachtingen overtreffen, door in een paar uur een promotiefilm te produceren, een poster over duurzaamheid in enkele sessies te ontwerpen of gewoonweg door een spectaculaire head quarter in te richten.

 • Up in the Sky

Up in the Sky heeft ook op de eigen website verslag gedaan van de week:

Creative Commons License

Gerelateerde documenten:

© Onderwijslab Faculteit Techniek 2019