• Spelelementen voor een grotere betrokkenheid

Douwe Kerstens, docent bij de Aviation Academy, zocht naar manieren om de betrokkenheid van zijn studenten te vergroten. Na een brainstorm met het Onderwijslab van de Faculteit Techniek kwam hij tot een kleine maar effectieve wijziging: het toevoegen van gamification. Zijn studenten moeten voortaan al puzzelend het juiste vliegveld selecteren aan de hand van een traffic report.

Douwe Kerstens over gamification
Mijn naam is Douwe Kerstens, docent bij de opleiding Aviation van de Faculteit Techniek.

Om welk vak gaat het?
Het vak waar het om gaat, is Luchthavenontwikkeling, en dat is een eerstejaars vak bij ons. En in dat vak hebben we een bepaalde opdracht, waarbij de student aan de hand van een bepaald traffic report een vliegveld moet gaan selecteren.

Wat is een traffic report?
Een traffic report is een set informatie over een bepaald verkeersprofiel, wat dan bij een nader te onderzoeken vliegveld hoort. Dus dan kun je denken aan bijvoorbeeld types toestellen, de frequentie van vluchten, het soort passagiers dat daar gebruik van maakt en ook de soort bestemming waar het om gaat.

Kun je de opdracht omschrijven?
Ja, de opdracht is dus om bij dat traffic report wat de student krijgt – dat is voor elk groepje anders – dat ze daarbij een gepast vliegveld selecteren. En de bedoeling daarvan is dat de student inzicht krijgt in belangrijke criteria waaraan een vliegveld wordt bekeken.

Hoe heb je dat aangepakt?
Voorheen ging dat dan op een vrij… ja, schoolse manier, als ik het zo kan omschrijven. Dus de student kreeg een opdracht van de leraar zogezegd en moest daar een verslagje voor schrijven. En dat werkte prima; de inhoud kon je daarmee goed toetsen. Maar we gingen eens kijken, ook samen het Onderwijslab, wat we hier aan blended learning-elementen zouden kunnen toevoegen eventueel.

Welke elementen heb je daaraan toegevoegd?
Het belangrijkste element wat we daaraan hebben toegevoegd, is gamification, oftewel een soort spelelement, competitie-element erin verwerken. En zonder de inhoud teveel te veranderen natuurlijk, hebben we het zo geframed als het ware dat het een soort puzzel is. Studenten krijgen dat traffic report – dat is voor elk groepje weer anders – en ze worden nu geprikkeld om… ja, de puzzel op te lossen als het ware. Dus ze mogen dus op zoek naar welk vliegveld het beste past bij dat traffic report.

Hoe ziet die puzzel eruit?
Nou, ze kregen een traffic report dus, oftewel een set informatie, en bewust was dat beperkt. Dus je kon daar wel bepaalde zaken in herkennen, maar stapsgewijs kon je dan die puzzel oplossen, om uiteindelijk tot de selectie van een gepast vliegveld te komen.

Wat hebben jullie anders gedaan?
Ja, dat is voornamelijk dat we vanaf het begin de opdracht eigenlijk zo geframed hebben als een puzzel. Dus van… dat we duidelijk aan de studenten hebben vermeld – in de nieuwe opzet dus – dat… ze hebben die set informatie en ze moeten er dus achter proberen te komen welk vliegveld daar nou bij hoort. En dat element kwam in deze opzet beter naar voren dan eerst.

Wat zijn de reacties van de studenten?
Je merkte wel dat ze een stuk enthousiaster waren erover, en dat ze ook heel benieuwd waren naar wat uiteindelijk de oplossing was. En dan aan het eind, als ze die opdracht hadden ingeleverd, kwamen ze naar me toe: “Hé, wat is nou het antwoord? Hebben we het goed of niet?” En je merkte gewoon dat het een stuk leukere en uitdagendere opdracht vonden ten opzichte van hoe ik het vorig jaar ervoer.

Hoe hebben jullie het als docententeam ervaren?
Ja, het maakt het lesgeven natuurlijk ook een stuk leuker. En het enthousiasme van studenten werkt natuurlijk ook aanstekelijk en bevordert uiteraard ook het studieresultaat. Dus door deze kleine aanpassing, eigenlijk puur gewoon in het framen van de opdracht – inhoudelijk is-ie gewoon precies hetzelfde maar hij is anders geframed – ja, dat heeft dus een betrekkelijk kleine wijziging heeft tot merkbaar verbeterd resultaat geleid.

Heeft deze kleine wijziging je nog op meer ideeën gebracht?
We kunnen inderdaad in de rest van het curriculum ook soortgelijke wijzigingen aanbrengen, en daar ben ik nu inderdaad ook met onze teams naar aan het kijken.

Heb je nog tips voor andere docenten?
Ja, een leuke tip zou zijn om gewoon eens bij het Onderwijslab binnen te lopen. Wij hebben daar met hen ook toen een brainstormsessie gehad. En door gewoon eens met ze te sparren kwamen we vanzelf op allerlei leuke ideeën, waaronder dit dus. Dus ik zou zeggen: loop binnen bij het Onderwijslab op B5:30 om ideeën op te doen.

Creative Commons License

Gerelateerde documenten:

© Onderwijslab Faculteit Techniek 2019