Uitgelicht

Microsoft: Teams

Uitleg over hoe je een les kan geven via de vergaderopties van MS Teams.

Microsoft: Stream

Hoe bied je gemakkelijk een video-opname die gemaakt is in MS Teams aan, aan een heel Team. Bijvoorbeeld een wekelijkse opname van de vergadering of van een les.

Brightspace: Enrolment app
Toegang krijgen tot een vak

Gepubliceerd: 29/08/2021

In dit artikel lees je hoe je toegang kunt krijgen tot een vak in Brightspace als docent.