Grade book met Grade Items inrichten

Het grade book met de grade items is te vinden via het hoofdmenu: Administration > Grades. Het grade book bestaat uit drie tabbladen: Enter Grades, Manage Grades, Schemes. In deze uitleg behandelen we de eerste twee. De derde laten we in deze uitleg buiten beschouwing.

Enter Grades en Manage Grades

In het tabblad Enter Grades staat de tabel met de gedefinieerde grade items. Je hebt hier twee weergaves. De “Standard View”, dit is een tabel waar per student het cijfer staat en een link naar het ingeleverde werk. Dit is niet aan te passen. De andere weergave heet “Spreadsheet View”. Dit is meer een op Excel gebaseerde tabel. Hier kan direct elke cel aangepast worden.

Het tweede tabblad, Manage Grades, is om de nieuwe grade items aan te maken of te wijzigen. Bij het aanmaken van een assignment of quiz kan je ook meteen een grade item aanmaken. Bij de quiz heb je dan de keuze tussen twee grade items: Numeric and Selectbox; de assignment is standaard een Numeric. Bij dit tabblad kan je nog een aantal andere type grade items aanmaken. Zo kan je grade items aanmaken die gebaseerd zijn op andere items, bijvoorbeeld om deelcijfers te combineren door een formule te gebruiken. Het aanpassen van een grade item doe je door op het pijltje van het grade item en dan te klikken op Edit/Wijzigen. Hierin kun je onder andere short name van een grade item, het aantal te behalen punten, de weging van het grade item en de manier van becijferen veranderen. Geeft een naam en een short name op voor je grade item. De short name wordt gebruik in het grade book als kolomnaam. LET OP! Zorg er voor dat het totaal van alle gewichten voor een course uitkomen op 100%. Als dit niet het geval is geeft Brightspace zelf aan dat het totaal gewicht niet klopt en je het moet aanpassen.

Formule grade item

Ga naar het tabblad “Manage Grades”. Om een nieuw Grade item te maken klik je op de blauwe knop: “New” en daar kies je “Item”. Om een formule grade item te maken, klik je op “Formula”. Geef het grade item een naam en open de “Formula Editor”.

Hoe werkt de formule-editor?

Gebruik de formule-editor (afbeelding 1) om een formule te definiëren die de waarde van een cijferelement berekent op basis van andere cijfers. Wanneer u een formule maakt, specificeert u welke cijferonderdelen u in de formule wilt opnemen en de relaties tussen hen. Een voorbeeld van een eenvoudige formule is een formule die de som berekent van een aantal cijferitems. Een meer ingewikkelde formule is er één die de minimum- of maximumwaarde van een reeks van cijferitems afneemt.

1

Formule gebied

Het formulegebied is waar de formuletekst wordt weergegeven. Het gelijkheidsteken (=) aan het begin van de formule kan niet worden verwijderd. Een cursor geeft uw positie in de formule aan. Klik in het formulegebied om de cursor te positioneren.

2

Cursor verplaatsen

De cursorplaatsingsiconen worden gebruikt om de cursor vooruit en achteruit te verplaatsen in de formule. U kunt de cursor ook verplaatsen door met uw muis op de nieuwe locatie te klikken. Er zijn vier opties:

 • << Verplaats cursor naar begin van formule.
 • >> Verplaats de cursor naar het einde van de formule.
 • < Verplaats de cursor één element terug.
 • > Verplaats de cursor één element vooruit.

3

Grade item parameters

Gebruik de dropdownGrade Item” om te zien welke cijferitems te gebruiken zijn als parameter in de formule. De volgende items zijn te gebruiken: Numeric, Pass/Fail, Selectbox, and Formula type grade items. Het is niet mogelijk om naar het huidige grade item te refereren, dit is om cirkelverwijzing te voorkomen.

Gebruik de dropdown  “Grade Item Value” om de waarden te zien die geassocieerd zijn met het cijfer dat je in de formule wilt gebruiken. Er zijn drie opties:

 • Points Received: Het cijfer dat de gebruiker heeft behaald. Bv. 7 (van de 10 punten).
 • Max Points: Het maximum aantal punten beschikbaar voor het cijferonderdeel. Bv. 10 punten.
 • Percent: Het percentage van het cijfer dat de gebruiker behaald heeft. Bv. 70%.

Klik op Insert om de geselecteerde cijferparameter in de formule in te voegen.

Een grade item parameter in een formule invoegen:

 1. Selecteer een Grade Item.
 2. Selecteer de Grade Item Value die u in de berekening wilt gebruiken.
 3. Klik op Insert.

4

Functions

De “Function” dropdown bevat een lijst met functies die u in uw berekeningsformule kunt gebruiken:

 • MAX Berekent de maximale (grootste) waarde in een reeks waarden.
 • MIN Berekent de minimumwaarde (kleinste waarde) in een reeks waarden.
 • SUM Berekent de som (totaal) van een reeks waarden.
 • AVG Berekent het gemiddelde voor een reeks waarden door alle waarden op te tellen en te delen door het totale aantal waarden.
 • IF Werkt als een Boolean statement dat de ingestelde waarde als waar of als onwaar retourneert. vb. IF{Condition, True-statement, False-statement} vb. IF{[Item1.Points Received] >= 60, 100, 0}
 • NOT Werkt als een Booleaans statement dat de ingestelde waarde als waar teruggeeft als de voorwaarde onwaar is en als onwaar als de voorwaarde waar is. vb. IF{Not{Condition}, False-statement, True-statement} vb. IF{Not{[Item1.Percent] >= 60}, 0, 100}

5

Numerieke toetsen en operatoren

Het rechter gedeelte van de Formule-editor bevat een aantal operatoren en een numeriek toetsenblok om uw formule op te bouwen. Deze operatoren worden gewoonlijk gebruikt in combinatie met ten minste één cijfer.

6

Backspace en wissen

Met de opties Backspace en Clear kunnen delen van de formule gewist of gewijzigd worden.

 • Backspace Verwijdert het element links van de cursor.
 • ClearVerwijdert de gehele formule.

7

Cancel

Met de Cancel knop, keer je terug naar het beginscherm en worden je wijzigingen niet opgeslagen.

8

Insert

De knop Insert valideert de formule en past deze toe op het grade item. Indien de formule ongeldig is, verschijnt er een foutmelding en de cursor gaat naar het punt in de formule dat de fout veroorzaakte. Het fouttype wordt in het rood boven de formule weergegeven.

9

Validate

De optie Validate controleert of de formule voldoet aan de standaard formulegrammatica. Indien de formule geldig is, verschijnt een bevestigingsbericht. Indien de formule ongeldig is, verschijnt er een foutmelding en de cursor gaat naar het punt in de formule dat de fout veroorzaakt. Het fouttype wordt in het rood boven de formule weergegeven.

10

Preview

Met de optie Preview wordt er een controle uitgevoegd op de formule. Er wordt een voorbeeld gegeven van het cijfer van de eerste tien studenten uit de classlist. Klik op Close om de Preview te sluiten. Als de formule ongeldig is, is het niet mogelijk om de cijfers te zien.

Exporteer cijfers naar SIS

Om cijfers te exporten van het grade book naar SIS, gebruik de exportfunctie van het grade book. Ga via de hoofd navigatie naar Administration > Grades en kies het tabblad Enter Grades. Je ziet onder de tabbladen een aantal knoppen. Een van de knoppen is Export (afbeelding 2).

Wanneer je groepen hebt zoals je eigen klas kan je deze selecteren. Voor SIS is het van belang dat het studentennummer bekend is. Om zowel het hva-id als het studentennummer te hebben, selecteer Both, bij Key Field. Als het om het behaalde cijfer gaat om te exporteren, moet bij Grade Values, gekozen worden voor Points grade. Voor het complete overzicht is het handig om meer studentendata in de export op te nemen. Selecteer bij User Details: Last Name, First Name en Email. Als laatste stap moet een Grade item geselecteerd worden om te exporteren.

Door de site te blijven gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op "cookies toestaan" om u de best mogelijke browse-ervaring te geven. Als u deze website blijft gebruiken zonder uw cookie-instellingen te wijzigen of als u hieronder op "Accepteren" klikt, stemt u hiermee in.

Sluiten