COL – COP

Wat vind je in dit artikel?
Inhoudsopgave

Conform de onderwijs- en onderzoeksvisie FT werken we toe naar Communities of Learners in de eerste helft van de opleiding (jaar 1 en 2), en communities of Practices in de eindfase (jaar 3 en 4).

Er is nog veel in ontwikkeling en er worden vele gesprekken gevoerd. De informatie die hier geplaatst is, is daarom niet volledig. Via de O&O-medewerkers of de opleidingsmanager kun je de actuele informatie opvragen.

Community of Learners

Studenten starten in jaar 1 en 2 in een herkenbare thuishaven; we noemen dat de ‘community of learners’. Op de opleidingsvloer wordt direct ervaren wat de opleiding en de beroepspraktijk doet.

Het is van belang dat het onderwijsprogramma zowel wat betreft inhoud als didactische werkvormen aansluit op het ingangsniveau van de studenten.
In de eerste twee studiejaren werken studenten aan integrale beroepsopdrachten, maken zij beroepsproducten en voeren mini-versies van praktijkgericht onderzoek uit die representatief zijn voor het afstudeeronderzoek. Doel is dan nog niet dat studenten deze taken al perfect uitvoeren maar juist om studenten ruimte te geven in stevig begeleide, veilige leeromgevingen met veel contact met de docent te oefenen, te experimenteren en gecontroleerd fouten te maken (fouten zijn essentiële leermomenten).
Een herkenbare kleinschaligheid is essentieel voor het studentsucces: kennen en gekend worden in een vertrouwde omgeving en met docenten die echt betrokken zijn bij elk individu.
De community of learners bestaat uit een vaste groep van +- 64 studenten verbonden aan een deels vaste groep docenten.

Community of Practices

Een Community of Practice is een omgeving waar studenten, docent(onderzoekers), onderzoekers, externe partners met elkaar verbonden zijn door te werken aan complexe vraagstukken, in lijn met de profileringsthema’s van de faculteit.
Kenmerkend is de interdisciplinaire benadering van vraagstukken.

Docenten en onderzoekers in de community voeren zelf ook praktijkgericht onderzoek uit, werken samen met studenten in dit onderzoek aan vraagstukken waarop zij het antwoord nog niet kennen, leren samen met studenten, en vervullen door hun werkwijze een voorbeeldfunctie voor studenten.

Studenten hebben de ruimte, binnen de kaders van de door hun opleiding bepaalde leeruitkomsten (eindkwalificaties), om deel te nemen aan CoP’s die passen bij hun talenten en ambities, waarin zij in een bepaalde periode werken aan integrale beroepsopdrachten.

Ook in een faculteitsbrede minor voeren docenten onderzoek uit dat verbonden is met een onderzoeksprogramma van faculteit Techniek en dat aansluit op innovatieve vraagstukken.
In het afstudeerateliers en studio’s vindt kenniscirculatie plaats tussen onderzoek, beroepspraktijk en onderwijs.

Afstudeerrichtingen, afstudeerateliers en faculteitsbrede minoren, zijn verbonden met een of meerdere studio’s, waar het de meeste raakvlakken mee heeft.
Er zijn gezichtsbepalende multidisciplinaire ‘high tech’ studio’s, die herkenbare ruimtes vormen voor de faculteit en waar aandacht gegeven wordt aan technologische ontwikkelingen die relevant zijn voor alle opleidingen. In een studio wordt direct ervaren wat techniek en praktijkgericht onderzoek doet. Hier is de expertise (vanuit opleidingen en onderzoek) gebundeld om te werken met de nieuwste technologieën.
Studenten studeren door het uitvoeren van een praktijkgericht onderzoek af in een afstudeeratelier7. Afstudeerateliers zijn opgezet rondom de profileringsthema’s van de faculteit.

Een afstudeeratelier kan toegankelijk zijn voor studenten uit meerdere afstudeerrichtingen en opleidingen.

Door de site te blijven gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op "cookies toestaan" om u de best mogelijke browse-ervaring te geven. Als u deze website blijft gebruiken zonder uw cookie-instellingen te wijzigen of als u hieronder op "Accepteren" klikt, stemt u hiermee in.

Sluiten