Studentenwelzijn

Studentenwelzijn is een belangrijk onderwerp, en essentieel voor het kunnen leren en ontwikkelen.

Op deze pagina vind je allerlei tips rondom studentenwelzijn.
Studentenwelzijn gaat niet alleen over de student met persoonlijke omstandigheden, het gaat over iedere student!

Daarnaast hangt studentenwelzijn uiteraard ook samen met: binding, motivatie. Dus haal daar ook vooral je tips.

Ingredienten die bijdragen aan een hoger studentwelzijn (en dus hoger studiesucces)

Ingredienten die bijdragen aan een hoger studentwelzijn (en dus hoger studiesucces):

 1. Studenten ervaren een luisterend oor en gesprek, zowel bij een studiebegeleider als bij de docent(en)
 2. Docenten en studiebegeleiders zijn opmerkzaam
 3. De eerste 100 dagen is er sprake van EXTRA begeleiding en interventies
 4. Communicatie is essentieel, zowel over studentenwelzijn en mogelijke ondersteuning, als over de onderwijsprocessen en inhoud
 5. Inzicht voor student en docent waar deze terecht kan
 6. Studentenwelzijn is iets van iedereen: studenten, docenten, studiebegeleiders, MT, faculteit! Bij iedereen staat dit hoog op de agenda

Hieronder is per element uitgewerkt, wat je concreet terug kunt zien in de praktijk.

Klik op “+” om de blokken te lezen.

1. De student ervaart een luisterend oor

 1. Studiebegeleiders zijn nabij en maken dagelijks contact (online en waar mogelijk fysiek)
 2. Docenten maken ruimte voor het gesprek met de student
  Bijv. tijdens de werklessen, door voorafgaand en na de fysieke contactmomenten aanwezig te zijn, en door actief contact met studenten op te zoeken.
 3. Docenten zien de student
  Bijv. De docent spreekt de student aan bij naam, informeert hoe het gaat met de student, gebruikt gepersonaliseerde communicatie, delen observaties over wat ze zien.
 4. Docenten scheppen ruimte voor dialoog
  In het onderwijsontwerp is ruimte gecreeerd voor dialoog, gesprekken met de groep, subgroepjes en individuen.
 5. Besteed aandacht aan de studenten, stel niet alleen inhoud centraal, maar ook het ‘student zijn’.
  In het onderwijsontwerp is ruimte gereserveerd voor niet inhoudelijke zaken. De lessen zitten dus niet volledig vol met inhoud. Communicatie over niet inhoudelijke zaken vindt plaats.
 6. Zorg dat je als docent gesprekken met de student voert
  bijvoorbeeld over ‘hoe gaat het met je?’ en ‘hoe gaat het met je medestudenten?’ en ‘wat hebben jullie nodig?’
 7. Zorg ervoor dat je als docent dagelijks aanspreekpunt bent voor de docent.
  SLB’ers zijn een aanvulling, maar nemen niet alles over. Juist de geïntegreerde studiebegeleiding draagt bij aan verhoging van studentwelzijn (en daarmee studiesucces).
 8. Expliciet benoemen van onderwerpen als eenzaamheid, niemand kennen, niet op elkaar af durven stappen
  Zowel door de docent als de studiebegeleider

2. Docenten en studiebegeleiders zijn opmerkzaam

 1. Iedereen (docenten, studiebegeleiders, community coaches, MT, medestudenten, module coordinatoren) hebben een signaal functie
 2. Bij signalen wordt direct gehandeld (al dan niet doorverwezen)

3. De eerste 100 dagen is er sprake van EXTRA begeleiding en interventies

 1. Iedere student ondervindt in de eerste 100 dagen van zijn opleiding EXTRA begeleiding, contacten, gesprekken, interventies (bovenop wat iedere student tijdens de gehele studie ontvangt)

4. Communicatie: studentwelzijn

Communicatie over het studentwelzijn en ondersteuning

 1. Richt communicatie over welzijn en hulp op medestudenten.
  Voor veel studenten is zelf erkennen dat het niet zo lekker gaat, best moeilijk. Dan ook nog zelf zoeken naar hulp en op iemand afstappen, is een drempel.
 2. Maak gebruik van directe communicatie (bovenop nieuwsbrieven en mails voor alle studenten).
  1. Via de docent
   benoem klassikaal en in individuele gesprekken studentwelzijn en ondersteuningsmogelijkheden
  2. Via Brightspace (zorg dat in iedere Brightspace omgeving linkjes staan naar de betreffende ondersteuning.)
 3. Koppel studenten aan medestudenten,
  die hen kunnen helpen hulp en informatie te zoeken. En attendeer studenten dat ze op hun medestudenten kunnen letten.
 4. Creëer één aanspreekpunt in de opleiding voor vragen en zorg dat diegene goed kan doorverwijzen
 5. Zet alle beschikbare kanalen in om Student info zoveel mogelijk bekend te maken. Wees hierin consequent.
 6. Creëer een plek waar je je als student voor kunt aanmelden om te praten over welzijn/hoe het gaat/hoe ze zich voelen (kan onder de vlag van Studentinfo).

5. Communicatie: onderwijsproces en inhoud

Eenduidige en heldere communicatie over onderwijs en inhoud

 1. Communiceer nog duidelijker aan studenten over maatregelen als uitgestelde deadlines of extra toetskansen door bijv. corona.
 2. Zorg dat alle afspraken over het onderwijs en toetsing bekend zijn bij alle medewerkers.
 3. Zorg ervoor dat het gehele docententeam dezelfde uitleg, verwachtingen, en eisen binnen een module hanteert en communiceert
  onduidelijkheid schept verwarring en frustratie
 4. Wees eerlijk en duidelijk in communicatie en eisen
  vóórdat een vak start, is alle informatie inzichtelijk over toetsing, beoordeling, rubrics, etc.
  Bijv. Tijdens het gehele vak blijven de eisen gelijk, je kunt tijdens de wedstrijd geen spelregels meer aanpassen.
  Bijv. communiceer over vertraging met nakijken (meestal is hier wel begrip voor bij studenten, als er maar over gecommuniceerd wordt!)
 5. Wees duidelijk over een standpunt en zorg dat alle docenten dit weten
  (dit voorkomt verwarring en dus frustraties).
  Bijv. in het moduleboek staat dat men in duo’s mag werken, docent A volgt dit op, docent B zegt dat dit niet van toepassing is. Dit werkt niet.

6. Wat kan het MT doen?

 1. Schep ruimte voor dialoog
  Zorg dat docenten meer ruimte krijgen en voelen om aandacht aan studenten te besteden. Zet er op in dat docenten niet alleen de inhoud centraal stellen, maar ook het ‘student zijn’, en dat ze daarbij behorende onderwerpen als eenzaamheid, niemand kennen, niet op elkaar af durven stappen benoemen in hun contactmomenten.
 2. Besteed aandacht aan de rol van de docent:
  Alle docenten zouden moeten gaan praten over ‘hoe gaat het met je?’ en ‘hoe gaat het met je medestudenten?’ en ‘wat hebben jullie nodig?’ Dat past bij geïntegreerde studentbegeleiding en het studentbegeleidingsmodel van FT, waarbij de docent als dagelijks aanspreekpunt voor de student geldt. We besteden niet alle gesprekken uit aan slb’ers.
 3. Zorg dat alle afspraken omtrent bijv. uitgestelde deadlines, extra toetskansen, ondersteuning bekend zijn bij alle medewerkers
 4. Richt de communicatie op:
  zie je dat iemand het moeilijk heeft, start een gesprek. Verwijs door. Denk hierbij aan de landelijke campagne van VWS: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/28/campagne-over-mentale-gezondheid-tijdens-de-coronacrisis-van-start
 5. Zet alle beschikbare kanalen in om Student info zoveel mogelijk bekend te maken.
  Wees hierin consequent.
 6. Stel eisen aan docenten en het houden aan afspraken en communicatie.
 7. Zorg voor 1 lijn structuur en vindbaarheid van studiematerialen en informatie
  Bijv. eenduidig gebruik van de digitale leeromgeving, modulewijzers, Teams.

Waar kun je als docent terecht als de hulpvraag van de student buiten jouw scope valt?

Klik op “+” om de blokken te lezen.

Ondersteuning / doorverwijzen

Waar kun je als docent terecht als de hulpvraag van de student buiten jouw scope valt? (en waar kun je als student terecht?)

 • Studentinfo
 • Studiebegeleider / community coach
 • De casemanager
 • Studentendecaan
 • Casa Technica

Zie ook de links op deze pagina.

Welk aanbod is er voor de student om hulp of verbinding te vinden binnen onze faculteit en/of de HvA?

Klik op “+” om de blokken te lezen.

Aanbod student

Welk aanbod is er voor de student om hulp of verbinding te vinden binnen onze faculteit en/of de HvA?

Het aanbod voor studenten om hulp of verbinding te vinden binnen onze faculteit en/of de HvA is groot en divers. In bijgaande PDF (‘vind je weg naar studiesucces’) vind je een verwijskaart die het aanbod in beeld brengt (te printen op A3 of digitaal met hyperlinks te gebruiken). Deze zou iig bekend moeten zijn bij je casemanagers, maar kan verder verspreid worden.

Zie bijlage: Vind je weg naar studiesucces

Toelichting Studentinfo, Casa Technica

Klik op “+” om de blokken te lezen.

Wat is studentinfo?

StudentInfo is een goede en laagdrempelige plek voor studenten om een gesprek (met een student) te vinden en doorverwezen te worden indien gewenst. StudentInfo is online te vinden en ook fysiek op de begane grond tegenover de trap: zorg dat docenten daarvan op de hoogte zijn.

Wat is Casa Technica?

Casa Technica is het platform van onze faculteit om studenten met een functiebeperking of persoonlijke omstandigheid te ondersteunen. Dit loopt via StudentInfo, studentdecanen en ‘casemanagers’. Die laatste rol is momenteel niet vanuit iedere opleiding ingevuld.

Vind je weg naar studiesucces

Door de site te blijven gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op "cookies toestaan" om u de best mogelijke browse-ervaring te geven. Als u deze website blijft gebruiken zonder uw cookie-instellingen te wijzigen of als u hieronder op "Accepteren" klikt, stemt u hiermee in.

Sluiten