Activerende werkvormen

Activerende werkvormen
One minute paper

Gepubliceerd: 26/10/2021

Tijdens de overdracht van informatie wordt een minuut ingelast voor de studenten om aantekening te maken of zaken op te schrijven die zij in de periode voorafgaand aan de minuut hebben geleerd.

Activerende werkvormen
In een context

Gepubliceerd: 26/10/2021

Voor aanvang van de les zet de docent ter introductie van de les een opdracht klaar in Brightspace. In deze opdracht schetst de docent een bepaalde situatie.

Activerende werkvormen
Foutenclassificatie

Gepubliceerd: 26/10/2021

Deze werkvorm is erg geschikt bij werk waar fouten relatief eenvoudig geclassificeerd kunnen worden.

Activerende werkvormen
Wat wil je leren?

Gepubliceerd: 26/10/2021

De docent vraagt aan het begin van de les de studenten om op te schrijven wat zij over dit onderwerp willen leren.

Activerende werkvormen
Peer feedback

Gepubliceerd: 26/10/2021

Peer Feedback is het laten beoordelen van studenten door studenten. Het laten nakijken van werk kan door studenten elkaar feedback te laten geven. Studenten beoordelen elkaars werk aan de hand [...]

Activerende werkvormen

Deze werkvorm is geschikt om theorie door studenten te laten verwerken tijdens de les.

Activerende werkvormen
Verken en verdiep

Gepubliceerd: 26/10/2021

Gebruik deze werkvorm als je studenten aan de slag wil laten gaan voor een individuele opdracht die naderhand gezamenlijk besproken kan worden.

Activerende werkvormen
De top tien is…

Gepubliceerd: 26/10/2021

Doel van deze werkvorm is om de gegeven theorie te verwerken in een top tien van belangrijke punten.

Activerende werkvormen
Vind het en verbeter het

Gepubliceerd: 26/10/2021

Docenten zijn snel geneigd om in het werk van studenten verbeteringen aan te brengen. Met de techniek ‘vind het en verbeter het’ geeft de docent aan waar de student fouten heeft gemaakt. Vervolgens laat de docent de leerlingen zelf de gemaakte fouten verbeteren.

Activerende werkvormen
Voorbeelden

Gepubliceerd: 26/10/2021

Op het moment dat studenten hun eerste stappen zetten in het verwerven van nieuwe kennis of vaardigheden, is het effectief om te werken met voorbeelden.

Activerende werkvormen
Advance organizer

Gepubliceerd: 26/10/2021

Wel eens van een advance organizer gehoord? Wellicht gebruik je het al zonder het zo te noemen. Het helpt om de leerstof te structureren voor leerlingen-studenten.

Activerende werkvormen
Tips voor oplossingen

Gepubliceerd: 26/10/2021

Aan de hand van de lesdoelen (onderwerpen) formuleer je een vraag of een probleem.

Activerende werkvormen
De kroegtocht

Gepubliceerd: 26/10/2021

Laat studenten in subgroepjes breakout rooms betreden. De studenten kunnen in hun kamer 10 minuten over een opdracht discussiëren.

Activerende werkvormen
Mindmap

Gepubliceerd: 26/10/2021

Je kunt een mindmap gebruiken om theorie te bestuderen en te verwerken.

Activerende werkvormen
Wereld Café

Gepubliceerd: 26/10/2021

Deze werkvorm is bruikbaar als je een groep van vijftien of meer studenten wil laten discussiëren over een aantal thema’s of casussen.

Activerende werkvormen
Twee voor twaalf

Gepubliceerd: 26/10/2021

Maak twaalf vragen die door bestudering van de stof of het college beantwoord kunnen worden.

Activerende werkvormen
Ambassadeur

Gepubliceerd: 26/10/2021

Studenten gaan eerst binnen een groep ontwerpen om daarna te reflecteren op hun eigen inzichten aan de hand van de ontwerpen van andere groepen studenten.

Activerende werkvormen
Organiseer hele-groep feedback

Gepubliceerd: 26/10/2021

Elk individueel werk van studenten van feedback voorzien is tijdrovend. Net zoals bij heldere kwaliteitsverwachtingen kan het voor feedback die doet leren interessant zijn om klassikaal feedback te geven.

Activerende werkvormen
Voorbeelden gebruiken

Gepubliceerd: 26/10/2021

In deze werkvorm stel je met de studenten vast wat de einddoelen voor de periode zijn.

Activerende werkvormen
Polls

Gepubliceerd: 26/10/2021

Om snel inzicht te krijgen in het denken van alle studenten zijn polls erg geschikt.

Activerende werkvormen
Pecha Kucha

Gepubliceerd: 26/10/2021

Studenten krijgen de opdracht een Pecha Kucha te maken over een bepaald onderwerp.

Activerende werkvormen
Wiki pagina

Gepubliceerd: 26/10/2021

De studenten krijgen de opdracht een wiki-pagina over een bepaald onderwerp te schrijven.

Activerende werkvormen
Elevator pitch

Gepubliceerd: 26/10/2021

De studenten krijgen de opdracht om een presentatie van een minuut voor te bereiden over een bepaald onderwerp.

Activerende werkvormen
Misconcepties

Gepubliceerd: 26/10/2021

Tijdens de introductie op een onderwerp verwerkt de docent enkele misconcepties in zijn verhaal. Het is aan de studenten om te achterhalen wat de misconcepties in het verhaal van de docent zijn.

Activerende werkvormen
Vissenkom

Gepubliceerd: 26/10/2021

Bij deze werkvorm zit een kleine groep leerlingen (4-6) in het midden van het lokaal (de vissenkom) en de rest van de klas er omheen.

Activerende werkvormen
Brainstorm

Gepubliceerd: 26/10/2021

Er zijn verschillende vormen om te brainstormen over een nieuw onderwerp.

Activerende werkvormen
De beginmeting

Gepubliceerd: 26/10/2021

De studenten maken voordat het onderwerp wordt behandeld een toets. Deze toets bestaat uit vragen die betrekking hebben op inhoud welke zij nog niet uitgelegd hebben gekregen.

Activerende werkvormen
Case-based Learning

Gepubliceerd: 26/10/2021

Het uitgangspunt van case-based learning (CBL) is het aanbieden van casussen om zo studenten te motiveren om te leren en hun leren te structuren.

Activerende werkvormen
Team-based Learning

Gepubliceerd: 26/10/2021

Studenten bereiden zich voor op de les en worden aan het begin van de les overhoord op hun kennis (eerst als individu en daarna in een groepje).

Activerende werkvormen
Peer Instruction

Gepubliceerd: 26/10/2021

Tijdens de les krijgen de studenten minicolleges afgewisseld met peer-bespreking van conceptuele vragen die werken om misvattingen die studenten kunnen hebben op te wekken, te confronteren en op te lossen.

Activerende werkvormen
Kennisclips

Gepubliceerd: 26/10/2021

Stof waar studenten in de regel over struikelen leent zich goed om kennisclips van te maken.

Activerende werkvormen
Online discussiëren

Gepubliceerd: 26/10/2021

Aan de hand van stellingen verzamelen studenten informatie en nemen zij een standpunt in. Daarover gaan ze met elkaar online in discussie via een forum.

Activerende werkvormen
Jig-Saw methode

Gepubliceerd: 26/10/2021

De Jig-Saw methode is een manier om samenwerking en taakverdeling onder studenten te organiseren.

Activerende werkvormen
Flipping the Classroom

Gepubliceerd: 26/10/2021

Door studenten de kennisoverdracht thuis te laten doen, kan de contacttijd in de les gebruikt worden voor interactie en verdieping.

Activerende werkvormen

Studenten (en docent) werken samen in hetzelfde document. Zowel studenten als docenten kunnen stukken tekst selecteren en er direct een vraag over stellen of een discussie opstarten.

Activerende werkvormen
Brightspace Quiz

Gepubliceerd: 26/10/2021

In Brightspace kan een Quiz gebruikt worden om bijvoorbeeld voorkennis te activeren en ter voorbereiding op de les.

Activerende werkvormen
Drie vragen

Gepubliceerd: 26/10/2021

Deze werkvorm richt de aandacht op de vraag bij de feedback: en hoe nu verder?

Activerende werkvormen
(Live) Quiz

Gepubliceerd: 26/10/2021

Wil je inzicht krijgen in de onderwerpen waar nog extra aandacht aan geschonken moet worden in de les, houd dat een Live Quiz met je klas.

Activerende werkvormen
Denken-Delen-Uitwisselen

Gepubliceerd: 05/10/2021

Deze eenvoudige coöperatieve werkvorm kan voor elk vak in vrijwel elke les toegepast worden en vormt een krachtig middel om alle leerlingen aan het denken te zetten.